Coaching zdrowia – zyskaj kontrolę nad swoim zdrowiem.

Chociaż żyjemy w czasach, gdy dostęp do informacji o zdrowiu nigdy nie był tak łatwy, wielu ludzi nadal boryka się z problemem utrzymania zdrowia fizycznego i psychicznego, zdrowego stylu życia i radzenia sobie z chorobami przewlekłymi. To właśnie tutaj, coaching zdrowotny może okazać się nieoceniony, pomagając wielu osobom w podjęciu i utrzymaniu decyzji pozwalających zarówno w utrzymaniu, ale także w zmotywowaniu do różnych czynności prowadzących zarówno do poprawy jakości zdrowia, do poprawy wyników w chorobach przewlekłych, ale także do wypracowania dobrych nawyków prozdrowotnych, dobrego samopoczucia, i zdrowia w ogóle 😊

Czym jest więc, coaching zdrowia?

Coaching zdrowotny, to proces pomocy w osiągnięciu celów związanych ze zdrowiem i dobrym samopoczuciem. Coach pomaga klientowi w określeniu i osiągnięciu celów związanych z poprawą zdrowia fizycznego i emocjonalnego. Dzięki sesjom coachingowym klient bardziej precyzyjnie i trafniej ustala realistyczne cele oraz planuje odpowiednie działania. Coaching zdrowotny pozwala więc osiągnąć pożądane efekty w sposób skuteczny i zrównoważony.

Coaching zdrowia przynosi wiele korzyści, przede wszystkim:

  1. Jedną z największych korzyści wynikających z coachingu zdrowotnego jest uzyskanie kontroli nad swoim zdrowiem i dobrym samopoczuciem;
  2. Coaching pomaga klientom w określeniu celów zdrowotnych;
  3. Ponadto, coaching zdrowotny pomaga w identyfikacji i przezwyciężaniu przeszkód, które mogą utrudniać osiągnięcie celów zdrowotnych.
  4. Identyfikacji czynników ryzyka zdrowotnego i sposobów ich minimalizacji;
  5. Pomaga w opracowaniu planów działania, które umożliwią osiągnięcie celów;
  6. Wsparcie coacha pozwala na utrzymanie motywacji i skutecznego działania w trudnych momentach.
  7. Poprzez współpracę z coachem, klienci uczą się, jak zarządzać swoim czasem, energią i zasobami, aby osiągnąć i utrzymać dobre zdrowie fizyczne i emocjonalne.
  8. Coaching zdrowotny może również przynieść korzyści w zakresie prewencji chorób i chorób przewlekłych, m.in. takich jak choroby serca, cukrzyca i otyłość.

Coach zdrowia może pomóc w takich obszarach jak dieta i żywienie, aktywność fizyczna (w tym mobilizacja do treningów, ćwiczeń), zarządzanie stresem, radzenie sobie z chorobami przewlekłymi i podejmowanie decyzji dotyczących zdrowia.

Warto zaznaczyć, że coaching zdrowia nie jest terapią i nie służy leczeniu chorób. Jest to proces, w którym coach pomaga klientowi w osiągnięciu i utrzymaniu zdrowia poprzez motywowanie, edukację i wsparcie. Dlatego jeżeli odczuwasz jakieś dolegliwości zdrowotne, warto zawsze skonsultować się z lekarzem przed podjęciem jakichkolwiek działań dotyczących zdrowia i zaprosić coacha zdrowia do współpracy jako uzupełnienie terapii medycznej.

Wiele osób doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że o zdrowie musimy zadbać my sami. Równie wiele osób chciałoby już teraz poprawić swój wygląd fizyczny, swoje samopoczucie psychiczne, wydolność fizyczną, zdając sobie sprawę, iż dzięki temu na długie lata mogą utrzymać sprawność fizyczną i umysłową. Niestety mimo wiedzy, niejednokrotnie „ciężko się zabrać” samemu do działania, ciężko się zmobilizować, zmotywować. Zawsze brakuje czasu, są ważniejsze sprawy, jest praca, dom, dzieci i mnóstwo innych elementów życia dnia codziennego. Tym czasem, czas ucieka i… nigdy nie wróci, a wraz z nim zdrowie. Dlatego jeśli faktycznie chcesz na długie lata zabezpieczyć swoje zdrowie, może chcesz je wzmocnić, bo już teraz odczuwasz jakieś dolegliwości, chcesz wesprzeć jakieś procesy leczenia poprzez dołączenie odpowiednich działań / nawyków, np. spacery, treningi, odpowiednia relaksacja, odżywianie, zarządzanie czasem, itp. nie odwlekaj decyzji i skontaktuj się ze mną.

Serdecznie zapraszam na sesje 😊