Audyty

Szkolenia i coaching dla branży beauty & wellness

Audyt to doskonałe narzędzie nie tylko do kontrolingu, ale przede wszystkim do rozwoju firmy

Audyt może być oceną:  danej osoby, salonu / hotelu / klubu (organizacji), konkretnego systemu, procesu, projektu usługi lub produktu.

Audyt zazwyczaj służyć kontroli, ale przede wszystkim służy procesowi ciągłego doskonalenia organizacji. Pozwala on weryfikować oraz usprawniać procesy i procedury, usługi, styl pracy, kwalifikację zespołu, i wiele innych czynników zarówno wybiórczo jak i, w całości organizacji.

Celem audytu jest wyrażenie opinii, w oparciu o przeprowadzone obserwacje oraz testy. Może być także weryfikacja miejsca/osoby, czy wyznaczone standardy jakości i usług, zostały osiągnięty, lub czy działania są zgodne z zaakceptowanymi standardami oraz praktykami i polityką firmy/salonu.

Główne korzyści wynikające z przeprowadzenia audytów jakości usługowo-obsługowej to m. in.:

Chcesz zamówić audyt lub masz dodatkowe pytania?

Oferuję możliwość wykonania audytu: jawnego, cichego, mieszanego i częściowego. Wszystkie audyty dopasowywane są do potrzeb odbiorcy. Dlatego przed audytem wspólnie ustalamy obszar i potrzebę i rodzaj audytu.

1

Audyt jawny (dla wszystkich obiektów beauty oraz z odnową biologiczną):
 • jakość techniczna – procedury,
 • jakość funkcjonalna – styl obsługi (bezpośredni, internetowy, telefoniczny),
 • bezpieczeństwo i higiena,
 • zorientowanie na klienta/gościa.
 • kwalifikacje (umiejętności zabiegowe, personalne),
 • atmosfera, w tym tzw. “pierwsze 5 min”,
 • możliwości sprzedażowe danego miejsca,
 • warunki techniczne.

2

Audyt jawny Hotelu SPA & Wellness pod kątem obsługi klienta i możliwości sprzedaży usług.

Piony mające najczęstszy kontakt z gościem:

 • recepcja główna hotelu SPA & Wellness,
 • recepcja SPA oraz personel zabiegowy, w tym strefa mokra i rekreacji ruchowej, inne jeżeli są.
 • obsługa restauracji,
 • obsługa pięter (housekeeping),

3

Audyt jawny częściowy zgodne z potrzebami Zleceniodawcy.

4

Audyt „cichy" (ukryty) tzw. „Tajemniczy Gość” całkowity lub wybiórczy w zależności od zlecenia.

5

Audyt mieszany, polega na połączeniu „Tajemniczego Gościa” z audytem jawnym w drugiej jego części.

Chcesz zamówić audyt lub masz dodatkowe pytania?

Jeżeli chcesz zweryfikować swoje miejsce (Salon, Klinika, Hotel, Klub), sprawdzić co funkcjonuje doskonale, a co można jeszcze usprawnić, by jeszcze lepiej działać na obecnym rynku usług, skontaktuj się ze mną. Wspólnie ustalimy zakres i rodzaj audytu.

Ceny audytu ustalane są indywidualnie w zależności od wielkości miejsca oraz ilości weryfikowanych pozycji podczas audytu.

Dla każdego miejsca niezależnie od jego filozofii, charakteru i specjalizacji, najważniejsze jest utrzymanie wysokich standardów, przez co osiągany jest prestiż w branży, zarówno wśród konkurencji jak i wśród usługobiorców. Wysokie standardy dają pewność, iż klientów będzie przybywać, miejsce będzie rozpoznawalne, a całość przełoży się na rosnące zyski, oraz wzrost i rozwój przedsięwzięcia, jakim jest inwestycja w obiekt z odnową biologiczną.