Szkolenia i wsparcie dla branży beauty & wellness

Zarządzaj efektywniej, oferuj usługi wysokiej jakości, zwiększaj obroty i zyski

- usprawnij działania biznesowe
z Conswel - Iwona Galacka

Jak skalkulować prawidłowo cenę zabiegu? Jak stworzyć swoje własne procedury? Jak szkolić personel, by uzyskać wysoką jakość usług? O budżecie, kontroli, organizacji ośrodków oraz innych obszarach skutecznego zarządzania dowiesz się ze szkoleń lub w ramach bezpośredniego spotkania.

Szkolenia
online

To szkolenia otwarte dostępne online natychmiast dla wszystkich

Szkolenia
zamknięte

To szkolenia dedykowane konkretnej firmie dostępne na zamówienie

Audyt
i doradztwo

To narzędzie do weryfikacji obiektu, personelu, sprzedaży, procedur

E-booki
know-how

To wiedza specjalistyczna do organizacji i zarządzania placówkami

Najnowsze szkolenia online

Najnowsze porady