Dobra Praktyka Higieniczna w Salonach Beauty & Wellness

Higiena kojarzy się przede wszystkim z czystością i sterylnością. Jest to jednak dużo szersze pojęcie. Dobra Praktyka Higieniczna to przede wszystkim system, mający na celu utrzymanie odpowiedniej kontroli higieny w środowisku pracy oraz podczas procesów technologiczno-usługowych. Procesy takie zachodzą także w salonach z odnową biologiczną i beauty.

Koncepcje funkcjonalno – usługowe

Wiele salonów podczas planowania modernizacji placówki, czy też nowo powstającego miejsca beauty/odnowy biologicznej, skupia swoją uwagę na aranżacji wnętrz, wejściu, recepcji. Salony dzielone są na części mokre, suche, zabiegowe, itd. Poruszane jest wiele aspektów i wszystko po to, aby w przyszłości jak najsprawniej mógł funkcjonować dany salon. W koncepcji takiej myślą przewodnią powinna być Dobra Praktyka Higieniczna, gdyż to dzięki niej właśnie, może okazać się, ze obiekt jest dobrze zorganizowany. Funkcjonalność i prawidłowość wykorzystania pomieszczeń salonu oraz jego wyposażenie, w tym pomieszczeń usługowych, magazynowych i socjalnych, ze szczególnym uwzględnieniem podziału na strefy zagrożeń, może doskonale usprawnić prace personelu oraz przyczynić się do profesjonalnej obsługi klientów, a co za tym idzie, wysokiej jakości usług i bezpieczeństwa.

Nie tylko podział na strefy

Aby zapewnić wysoką jakość usług oraz maksymalne bezpieczeństwo podczas korzystania z wszelkiego rodzaju zabiegów w salonach, należy bez względnie kontrolować także stan techniczny oraz sanitarny urządzeń i sprzętu. Często do kontroli różnych urządzeń służą kolejne urządzenia, są to urządzenia kontrolno-pomiarowe, które także należy sprawdzać i odpowiednio kalibrować. Ale prawidłowość i bezpieczeństwo zabiegu, to także czystość w gabinecie, czystość, przyborów, podkładów, elementów wyposażenia. Wszystko to powinno mieć swoją kolejność i prawidłowość w wykonywaniu procesów czyszczenia, ze szczególnym uwzględnieniem procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji oraz stosowanych do tych celów środków.

Personel równie ważny

Bardzo ważnym elementem Dobrej Praktyki Higienicznej jest personel. Pracownicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie, zgodnie z przepisami o chorobach zakaźnych i zakażeniach. Powinni być odpowiednio przeszkoleni z zasad higieny, w zależności od wykonywanej pracy oraz sposobu postępowania na danym stanowisku. Wygląd zewnętrzny danego pracownika świadczy o profesjonalizmie danej osoby. Elegancja w ubiorze i dyplomacja w zachowaniu, to także nieodzowne elementy dobrej praktyki obsługowej. Odpowiednio upięte włosy (jeśli są długie), estetyczne i krótkie paznokcie, bez pierścionków na palcach i bransoletek na nadgarstkach podczas zabiegu, a także odpowiednie jednorazowe rękawiczki, to podstawa wiedzy o Dobrej Praktyce Higienicznej podczas zabiegów.

Szeroko rozumiane bezpieczeństwo

Wszystkie, nawet najdrobniejsze elementy, mogące mieć jakikolwiek wpływ na bezpieczeństwo wykonywanych usług, połączone odpowiednim systemem kontroli, to właśnie Dobra Praktyka Higieniczna. Miła obsługa, profesjonalna sprzedaż i odpowiednia kolejność czynności w wykonywanych zabiegach jest bardzo ważna, ale równie ważna w miejscach odnowy biologicznej jest higiena, która wiąże się zarówno ze stroną techniczną jak i usługową. Wśród standardów i procedur salonów SPA powinny mieć miejsce także te, które odpowiadają naszemu bezpieczeństwu.

Dobra praktyka higieniczna swymi działaniami obejmuje:

 1. Stan techniczny budynków i jego infrastruktury oraz czystość i porządek otoczenia salonu.
 2. Funkcjonalność i prawidłowość wykorzystania pomieszczeń salonu oraz ich wyposażenia, w tym pomieszczeń usługowych, magazynowych i socjalnych, ze szczególnym uwzględnieniem podziału na strefy z punktu widzenia występowania zagrożeń.
 3. Stan techniczny oraz sanitarny urządzeń i sprzętu pod względem zapewnienia bezpieczeństwa usług zarówno dla personelu, jak i usługobiorców zabiegów.
 4. Prawidłowość funkcjonowania urządzeń kontrolno-pomiarowych, ich wzorcowania i kalibracji.
 5. Prawidłowość i skuteczność prowadzonych procesów czyszczenia, ze szczególnym uwzględnieniem procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji oraz stosowanych do tych celów środków.
 6. Jakość zdrowotnej wody stosowanej w salonach zarówno do celów spożywczych, jak i celów zabiegowo-usługowych.
 7. Prawidłowość usuwania ścieków oraz gromadzenia i usuwania odpadów stałych, w tym odpadów niebezpiecznych oraz odpadów pokonsumpcyjnych, jeśli w salonach spożywane są także posiłki.
 8. Aktualne orzeczenia lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych zgodne z przepisami o chorobach zakaźnych i zakażeniach.
 9. Kwalifikacje pracowników w zakresie przestrzegania zasad higieny odpowiednie do wykonywanej pracy oraz sposobu postępowania na stanowiskach pracy.
 10. Skuteczność zabezpieczenia zakładu przed szkodnikami.
 11. Prawidłowe przechowywanie oraz kontroling preparatów i produktów zabiegowych oraz materiałów pomocniczych.